Pravila i uslovi korišcenja sajta

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišcenja sajta zdravahrana.in.rs. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.
Sajt zdravahrana.in.rs zadržava pravo da bez najave promeni pravila i uslove korišcenja.

Politika privatnosti

Web sajt zdravahrana.in.rs se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.
Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišcenja sajta. Ove podatke zdravahrana.in.rs može koristi za poboljšanje i prilagodjavanje sajta i njegovog sadržaja.
Prikupljene lične podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, zdravahrana.in.rs neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. Web sajt zdravahrana.in.rs zadržava pravo korišcenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštecenih korisnika.

Vlasnička i autorska prava

Sajt zdravahrana.in.rs sastoji se od vlastitih sadržaja, autorskog teksta, sadržaja partnera i oglašavača, besplatnih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali posetioci i vezama ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost i sajt zdravahrana.in.rs ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišcenjem sajta.
Web sajt zdravahrana.in.rs može koristiti autorske sadržaje koje su poslali korisnici sajta, u okviru samog sajta zdravahrana.in.rs, i u svoje marketinške aktivnosti, bez saglasnosti autora i bez novčane nadoknadne. Neovlašćeno korišcenje bilo kog dela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i sajta zdravahrana.in.rs smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da je zdravahrana.in.rs ili neko od korisnika sajta povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen i po potrebi će biti preduzete druge zakonske mere.

Spoljašnje veze

Sajt zdravahrana.in.rs sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta. zdravahrana.in.rs se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

Slanje fotografija i tekstova

Sajt zdravahrana.in.rs omogućava svojim korisnicima da pošalju svoje fotografije i tekstove. Sajt zdravahrana.in.rs ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije i tekstove, ukoliko smatra da oni ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajućeg kvaliteta, kao i ukoliko oni svojim sadržajem krše pravila sajta. Sajt zdravahrana.in.rs prikazuje korisničko ime korisnika koji je poslao fotografije i tekstove, i pretpostavlja da su oni njegovo vlasništvo. U slučaju eventualnog kršenja autorskih prava, svu odgovornost snosi korisnik koji je poslao fotografije i tekstove. Slanjem fotografija i tekstova korisnik daje pravo sajtu zdravahrana.in.rs da ih dalje koristi za potrebe sajta.

Izvod iz pravila sajta

Sajt zdravahrana.in.rs nije odgovoran za poruke koje članovi postavljaju na sajtu i ne daje nikakvu garanciju za tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje od poruka.
Svaka poruka izražava stav autora poruke, a ne stav vlasnika sajta. Ukoliko neko od članova misli da je bilo koja poruka neprikladna, može kontaktirati sajt putem odgovarajućeg formulara ili e-maila. Korišćenjem sajta prihvatate ova Pravila i uslove korišenja kao i poseban Pravilnik Sajta.
Nije dozvoljeno koristiti sajt za slanje bilo kakavog materijala koji je lažan, netačan, uvredljiv, vulgaran, sramotan, seksualno orijentisan, preteći, invezivan za privatnost neke osobe ili je na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom. Na sajtu zdravahrana.in.rs nije dozvoljeno postavljati materijal koji ima autorska prava osim ako su autorska prava vaša.
Na sajtu nije dozvoljeno reklamiranje. Za mogućnosti saradnje molimo da nas kontaktirate putem e-mejla.

Srdačno ekipa sajta zdravahrana.in.rs